Cân bàn BBA231
  • Tên sản phẩm:

    Cân bàn BBA231

  • Mã sản phẩm: BBA231
  • Nơi sản xuất: METTLER TOLEDO