Cân ô tô chìm 80 tấn
  • Tên sản phẩm:

    Cân ô tô chìm 80 tấn

  • Mã sản phẩm: MH-80
  • Nơi sản xuất: Quốc Hùng