CÂN THỦY SẢN SALMON QUỐC HÙNG
  • Tên sản phẩm:

    CÂN THỦY SẢN SALMON QUỐC HÙNG

  • Mã sản phẩm: SALMON QH-01
  • Nơi sản xuất: QUỐC HÙNG