Chương trình cân xe
  • Tên sản phẩm:

    Chương trình cân xe

  • Mã sản phẩm: QH0071
  • Nơi sản xuất: Viet nam

Chương trình cân được phát triển trên nền Dotnet (Yêu cầu Dotnet 3.5 trở lên). Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2005 Express. Chương trình có thể cài đặt chạy trên các nền hệ điều hành 32 và 64 bit : Win XP, Win Vista, Win 7 . . .

  • Khi xe vào (ra) Cty để xuất, nhập hàng hoá, chương trình quản lý cân sẽ lưu lại tất cả các thông tin liên quan đến lô hàng như ngày, giờ xe vào ra, tên chủ hàng, tên nhân viên trực cân, tên hàng hoá, ….
  • In ấn cho mỗi lần cân xe
  • Thống kê toàn bộ dữ liệu xuất nhập hàng theo ngày, theo tên chủ hàng, tên hàng hóa, tên nhân viên. . . .
  • Kết xuất dữ liệu sang định dạng excel, word, pdf
  • Back up dữ liệu : chương trình sẽ tự động sao chép tập tin dữ liệu để lưu trữ. Tất cả các dữ liệu nhập vào sẽ được lưu vào File back up sau khi nhấn nút “Lưu” trên giao diện chương trình cân.

Chương trình được cung cấp theo chương trình chuẩn do công ty Quốc Hùng thiết kế, hiện đang sử dụng phổ biến tại các trạm cân. Mọi yêu cầu về thay đổi nội dung chương trình phải được thông báo cho chúng tôi trong vòng 15 ngày kể từ ngày trúng thầu và được đáp ứng hoàn toàn miễn phí. Quá 15 ngày mà chúng tôi không nhận được thông báo thì mặc nhiên chúng tôi sẽ cung cấp chương trình chuẩn với tên và địa chỉ của Qúy công ty.