Hộp nối Mettler Toledo
  • Tên sản phẩm:

    Hộp nối Mettler Toledo

  • Mã sản phẩm:
  • Nơi sản xuất: Mettler Toledo

- Hộp nối Mettler Toledo

- Thiết bị trung tâm kết nối tín hiệu của các loadcell
- Xuất tính hiệu ra bộ chỉ thị ( đầu cân ).
- Nhiệt độ hoạt động: –20C ~ +65C
- Điện áp kích thích: 10V (AC/DC)
- Điện áp kích thích tối đa: 20V (AC/DC)
- Điện trở cách điện: >5000 MΩ
- Vật liệu: Thép không gỉ
- Tiêu chuẩn: IP65