Hộp nối và thiết bị chống sét
  • Tên sản phẩm:

    Hộp nối và thiết bị chống sét

  • Mã sản phẩm: :QH0005
  • Nơi sản xuất: Viet nam

- Thiết bị trung tâm kết nối tín hiệu của các loadcell
- Xuất tính hiệu ra bộ chỉ thị ( đầu cân )
- Bộ chống sét lan truyền đường dây BETTERMANM (Đức), đảm bảo yêu cầu chống sét lan truyền dưới
- Model   : V20 – C/1
- UC       : 280
- IN           : 20kA
- Imax (8/20)    : 40kA
- Tiêu chuẩn an toàn      : IP 20