LOADCELL MT1241 METTLER TOLEDO
  • Tên sản phẩm:

    LOADCELL MT1241 METTLER TOLEDO

  • Mã sản phẩm: LOADCELL MT1241 METTLER TOLEDO
  • Nơi sản xuất: METTLER TOLEDO

- Mức tải tối đa (kg): 30, 50, 100, 150, 200, 250 
- Điện áp biến đổi (mV/V): 2 ± 0.2 
- Cân bằng điểm 0 (%R.C): ≤ 10 
- Bù nhiệt (°C): -10 ~ 40 
- Nhiệt độ làm việc (°C): -20 ~ 65 
- Điện trở đầu vào (Ω): 400 ± 10 
- Điện trở đầu ra (Ω): 350 ± 4 
- Điện trở cách điện (mΩ): ≥  5000 (50V DC) 
- Điện áp kích thích (V): 5~15 
- Điện áp kích thich tối đa (V): 20 
- Quá tải an toàn (%R.C): 150 
- Quá tải phá hủy (%R.C): 150 
- Tiêu chuẩn: IP67 
- Chiều dài dây tính hiệu (m): 2