Máy in PQ16 Mettler Toledo
  • Tên sản phẩm:

    Máy in PQ16 Mettler Toledo

  • Mã sản phẩm: PQ16
  • Nơi sản xuất: Mettler Toledo

Máy in PQ16 Mettler Toledo
   - Kích thước máy in: 180mm x 108mm x 82mm
   - Nhiệt độ hoạt động : 0~400C
   - Bề ngang giấy (mm) : 44.5 + 0.5
   - Độ dầy giấy : 0.07
   - Đường kính giấy cuộn (mm) : 50
   - Sử dụng nguồn điện : 12~24VDC , 0.6~0.8A