Pin cân Cub
  • Tên sản phẩm:

    Pin cân Cub

  • Mã sản phẩm: Pin
  • Nơi sản xuất: Mettler Toledo

- Pin cân Cub
- Standby use : 6.75 - 6.90 (V)
- Cycle use: 7.20 - 7.50 (V)
- Initial current: Less than 1.50 A