Quả cân 1kg
  • Tên sản phẩm:

    Quả cân 1kg

  • Mã sản phẩm: QH0007
  • Nơi sản xuất:


Chất liệu chính: Gang


Khối lượng 0.5kg


Quả cân chuẩn đạt cấp chính xác M1


Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam


Quả cân chuẩn do Quốc Hùng sản xuất