Quả cân 20kg
  • Tên sản phẩm:

    Quả cân 20kg

  • Mã sản phẩm: QH0011
  • Nơi sản xuất: Viet nam


Chất liệu chính: Gang


Khối lượng 0.5kg


Quả cân chuẩn đạt cấp chính xác M1


Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam


Quả cân chuẩn do Quốc Hùng sản xuất