Quả cân 5kg
  • Tên sản phẩm:

    Quả cân 5kg

  • Mã sản phẩm: QH0009
  • Nơi sản xuất: Viet nam


Mã sản phẩm:

Nơi sản xuất:

Chi Tiết Thông Tin Sản Phẩm

 

Chất liệu chính: Gang


Khối lượng 0.5kg


Quả cân chuẩn đạt cấp chính xác M1


Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam


Quả cân chuẩn do Quốc Hùng sản xuất