Quả cân M1 200g
  • Tên sản phẩm:

    Quả cân M1 200g

  • Mã sản phẩm: Qua
  • Nơi sản xuất: Quốc Hùng
 

- Quả cân M1 200g
- Chất liệu chính: Gang
- Khối lượng 200g
- Quả cân chuẩn đạt cấp chính xác M1
- Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam
- Quả cân chuẩn do Quốc Hùng sản xuất