Chứng nhận Thương hiệu Chất lượng Tiêu biểu Vượt trội 2017

Liên hiệp Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương, Tổ chức Liên kết Thương mại Toàn cầu Global GTA, Inter Conformity - Tổ chức đánh giá & chứng nhận (CHLB Đức - Châu Âu) tổ chức công bố và trao Chứng nhận “Thương hiệu Chất lượng Tiêu biểu Vượt trội 2017” cho CÔNG TY TNHH QUỐC HÙNG. Chứng nhận này nhằm tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu có sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao.