• Danh hiệu doanh nhân Việt Nam Vàng 2010.
  • Danh hiệu doanh nhân Việt Nam Vàng 2009
  • - Chứng nhận nhãn hiệu độc quyền.
  • Chứng nhận ISO 9001:2008
  • Top 100 nhà cung cấp đáng tin cậy tại Việt Nam 2011.
  • Thương hiệu uy tín và chỉ số tín nhiệm Trusted Brand 2015
  • Chứng nhận hội viên hội doanh nghiệp TP. HCM.
  • ISO/IEC 17025:2005
  • CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015