VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
 1. Quy trình kiểm định - Quả cân cấp chính xác E2, F1 ĐLVN
 2. Quy trình kiểm định - Quả cân cấp chính xác F2, M1, M2 ĐLVN
 3. Quy trình kiểm định - Cân Lò Xo ĐLVN
 4. Quy trình kiểm định - Cân Phân Tích - Kỹ Thuật ĐLVN
 5. Quy trình kiểm định - Cân Đĩa ĐLVN
 6. Quy trình kiểm định - Cân Ôtô ĐLVN
 7. Quy trình kiểm định - Cân Bàn ĐLVN
 8. Quy trình kiểm đinh - Cân treo ĐLVN
Danh mục các văn bản qui quạm pháp luật về đo lường
 1. NGHỊ ĐỊNH 119 - QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM - HÀNG HÓA
 2. Nghị định 80/2013/NĐ-CP
 3. Luật văn bản