BỘ CHỈ THỊ A12E
  • Tên sản phẩm:

    BỘ CHỈ THỊ A12E

  • Mã sản phẩm: Bộ chỉ thị A12E
  • Nơi sản xuất: YAOHUA

- Cấp chính xác : Cấp III, n = 3000

- Tốc độ lấy mẫu : 10 lần/s

- Kết nối loadcell có độ nhạy: 1.5 – 3 mV/V.

- Màn hình hiển thị :  6 LED 7 đoạn, 6 tín hiệu chỉ trạng thái. 

- Nguồn cấp : nguồn AC hoặc sử dụng pin sạc 6VDC/4AH.

- Nhiêt độ hoạt động : 0 – 40C, ≤ 90%RH.

- Nhiệt độ bảo quản : -20C  + 50C.

- Các chức năng chính : cân, trừ bì, cộng dồn và đếm