Bộ chỉ thị phụ - remote
  • Tên sản phẩm:

    Bộ chỉ thị phụ - remote

  • Mã sản phẩm: QH0070
  • Nơi sản xuất: Quốc Hùng
 

 Remote (  bộ chỉ thị phụ ) : Là một màn hình hiển thị cho thấy được trọng lượng khi ở khoảng cách xa, và trong đêm tối.

  Kích thước           : 590mm x 250mm x 140mm

  Cao thước chữ số  : 100mm

  Hiển thị                 : 5 hoặc 6 số, kết cấu treo tường

  Tầm nhìn xa          : >20m